VÅRT UPPDRAG:
ERBJUDA ETT SPARANDE SOM DET BORDE VARA.

Vår story

Räntespar grundades utifrån en enkel idé: Att erbjuda ett attraktivt sparande, som det borde vara. Placeringen passar dig som vill ha en betydligt högre ränta än räntan på ditt sparkonto. Räntespars modell utgörs av obligationer från kända globala företag med starka varumärken, såsom ledande bolag inom olika branscher och får ränta tillbaka till våra kunder.

Bakgrunden till Räntespar är att vi tycker att utbudet på ränteplaceringar och obligationer länge har varit alldeles för lågt i Sverige. Utbudet har varit begränsat och mest koncentrerat sig på finans- och fastighetsbranschen, vilket ger en mindre bra riskspridning. Samtidigt är den globala räntemarknaden betydligt mer utvecklad och fungerande, speciellt den amerikanska.

Räntehuset AB (org.nummer 559127-5440)  är moderbolag och äger 100 % av Räntespar i Sverige AB (559236-7436).

Räntespar i Sverige AB har utsett AIFM Capital AB (org.nr 556737-5562) till sin externa AIF-förvaltare. Vid frågor avseende förvaltningen kontakta AIFM Capital AB på 0480-49 99 60.

Om AIFM Capital AB:

I enlighet med LAIF ska Räntespar i Sverige AB (”Emittenten”) förvaltas av en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder. Mot denna bakgrund har AIFM Capital AB (”AIF-förvaltaren”), org. nr 556737-5562, utsetts till förvaltare av Emittenten i enlighet med ett uppdragsavtal. AIF-förvaltaren har säte i Sverige och står under Finansinspektionen tillsyn. AIF-förvaltaren stiftades den 3 september 2007 som ett svenskt aktiebolag enligt svensk rätt och registrerades av Bolagsverket den 12 september 2007. AIF-förvaltarens säte är i Kalmar län. AIF-förvaltarens registrerade firma (tillika kommersiella beteckning) är AIFM Capital AB. AIF-förvaltarens LEI-kod är: 549300SQP0ENF6G7RH57.

Räntespars samarbetspartners:

 • AIF- Förvaltaren är AIFM Capital AB
 • Börsnotering sker på  Nordic Growth Market (NGM)
 • Marknadsgarant är ABG Sundal Collier ASA
 • Förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
 • Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB
 • Revisionsansvaret har PricewaterhouseCoopers i Sverige AB
 • Legal rådgivare till Emittenten är MAQS Advokatbyrå AB
 • Möt några av våra medarbetare

  • Per Thornadsson
  • Johan Eriksson
  • Sandra Verzak
  • Jens Halvarsson
  • Maria Blidstedt

  Vår styrelse

  Peter Andeby, styrelseordförande
  Erfarenhet: Advokat och partner på MAQS Advokatbyrå sedan 2003

  Per Thornadsson, VD/Styrelseledamot
  Erfarenhet: Per är grundare, delägare, VD och anställd i Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB

  Christina Hahn, styrelseledamot
  Erfarenhet: Hahn Holding AB – Consulting & Investments

  Maria Blidstedt, styrelseledamot
  Erfarenhet: Business Analyst, Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB

  Kontakta oss Vänligen lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
  oss inom 24 timmar.