TeckningsanmälanTeckningsanmälan

Räntespar väljer att avvakta med genomförandet av emissionen tills vidare pga. av rådande marknadsläge